Αριθμητική 1-Βάζω στη σκάλα τους αριθμούς

Σύρε τα νούμερα στη σωστή θέση.

Μαθαίνω να μετράω.Πρώτη Δεκάδα αριθμών.

 

 
Athens,Attica