Αριθμητική 1Δ-Κατέβα τη σκάλα ανά δύο νούμερα

Ανέβα τη σκάλα ανά δύο νούμερα ξεκινώντας από το 10:

>

 
Athens,Attica