Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι

T093064002-200

Ακολουθούν τα video-μαθήματα για την 1η Ενότητα του "Ξενοφώντος ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Επιμέλεια-Δημιουργία : Ελένη Χατζηζήση ΠΕ02 , Σπύρος Ζυγούρης ΠΕ19

Μάθημα 1ο

Video_Xenofon_1_min

Μάθημα 2ο

Video_Xenofon_2_min

 

Μάθημα 3ο

Video_Xenofon_3_min

Μάθημα 4ο

Video_Xenofon_4_min

Μάθημα 5ο

Video_Xenofon_5_min

Τέλος 1ης Ενότητας


 
Athens,Attica